logo Sudoe

Xarxa de Vivers d'Empreses de l'Euroregió

Pirineus Mediterrània

Homologació Creamed per a les entitats membres de la xarxa Synersud

El 22 de març de 2012, a Mende, va tindré lloc l'acte d'homologació del projecte Creamed. Creamed és un projecte interreg IV SUDOE de cooperació transfonterera que cerca una estructuració del territori de l'Euroregió Pirineus Mediterrània en organitzar, de manera coherent i complementària, els dispositius d'ajuda a la creació d'empreses i en interconectar les xarxes ja existents de les 4 regiones sòcies: la Generalitat de Catalunya, el Parc d'Innovació Tecnològica de les Illes Balears, la xarxa Rezopep i Midi-Pyrénées Expansion a Midi-Pyrénées i la xarxa Synersud al Languedoc-Roussillon.

L'event a tingut lloc a la Reunió Plenària Synersud, que s'ha desenvolupat al viver Polen Lozère Développement. L'homologació Creamed és un acte de compromís vers la qualitat de servei i d'acollida sota el principi de cooperació i col.laboració interegional.

A travers de Creamed, les entitats d'acompanyament de les empreses tenen l'oportunitat de treballar, d'intercanviar i de comunicar-se més enllà de les seves fronteres, així com participar en el desenvolupament econòmic i en la creació de llocs de treball en facilitar la creació d'empreses innovadores sobre el territori de l'Euroregió Pirineus Mediterrànea.

Més específicament, els responsables de les entitats d'acompanyament promouen estades d'inmersió profesinal; de sessions de formació i de Forums Euroregional d'intercanvi. El projecte preveu especialment, accions adreçades als gestors de projectes i a les empreses, com l'elaboració del "Passaport d'Empreses", una eina de sensibilització a l'internacionalització de noves empreses innovadores; l'organització d'una Convenció de Negocis Creamed o la posada a disposició d'un dispositiu d'integració de becaris i de mobilitat d'investigadors.

 

  Logo Creamed
  ès un projecte de
  Logo de l'Euroregió
  logo Generalitat de Catalunya i Inicia: per la creació d'empreses
  Logo del Parc Bit
  Logo Synersud
  Logo Midi Expansion