logo Sudoe

Xarxa de Vivers d'Empreses de l'Euroregió

Pirineus Mediterrània

El projecte CREAMED, finançat pel programa europeu de cooperació territorial INTERREG IV SUDOE, ha creat en els tres últims anys una autèntica xarxa euroregional de vivers d'empreses de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Creamed s'ha dut a terme entre el novembre del 2010 i el juny del 2013 i el seu objectiu principal ha estat organitzar de forma coherent i complementària els dispositius de suport a la creació d'empreses i creuar les xarxes ja existents a cada regió.

Entre els nombrosos èxits del projecte, cal destacar com Creamed ha sabut sensibilitzar i mobilitzar nombrosos actors (xarxes regionals, vivers, empreses) de Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. El principal valor afegit del projecte rau en l'articulació d'una relació real entre els vivers a escala regional i la important apropiació de la xarxa per part dels participants triats.

L’AECT Pirineus Mediterrània, en tant que líder del projecte, ha decidit dur a terme una avaluació externa de les accions realitzades en el marc del projecte per tal d’identificar més clarament els resultats, fortaleses i debilitats, així com definir les pistes d’orientació principals per al futur de la xarxa i del seu partenariat.

  Llegir l'avaluació del projecte Creamed

  Sintesi avaluacio_Projecte Creamed 938 Kb
  Logo Creamed
  ès un projecte de
  Logo de l'Euroregió
  logo Generalitat de Catalunya i Inicia: per la creació d'empreses
  Logo del Parc Bit
  Logo Synersud
  Logo Midi Expansion